Download Ghost Win 11 21H2 – No & Full Soft October 2021

Ghost Win 11 21H2 được làm từ bộ cài Win 11 chính thức (Build 22000.194) giữ lại các app cần thiết như Photos, Xbox, Defender và Store.

Download Ghost Win 11 21H2 – No & Full Soft October 2021

  • Bản No Soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
  • Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:\Extra để sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền digital, Windows Update và Defender.
  • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows.

Download Ghost Win 11 21H2 – No & Full Soft

  • File iso của bản ghost sẽ bao gồm cả no softfull soft.
  • File .gho.tib sẽ là bản full soft.
  • File iso đã bỏ phần check TPM 2.0 giúp các bạn có thể cài đặt trên máy đời cũ thành công.

{getButton} $text={Google Driver (.iso)} $icon={download} $color={#2980b9} {getButton} $text={Google Driver (.gho)} $icon={download} $color={#2980b9} {getButton} $text={Google Driver (.tib)} $icon={download} $color={#2980b9}

Mã bài viết: THANHTHUYSV

Trường

Có người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy.

Đăng nhận xét Hãy là người "bóc tem"

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Up ảnh lên trang Upload Image, sao chép link ảnh vào khung bình luận.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.

Bỗng dưng muốn tìm...