CSS Compressor - Minify Your CSS Scripts Online

Sử dụng CSS Compressor để nén CSS (CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 & CSS 3) nhằm giảm kích thước mã CSS và giúp trang web của bạn tải nhanh hơn. Bạn có thể chọn từ 4 cấp độ nén, tùy thuộc vào mức độ dễ đọc mà bạn muốn CSS nén so với mức độ nén. Nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí!

/* ================= Supported layout/pattern: ================= */
/* -------- [1]. Nén CSS -------- */

/* a. Normal */
#foo{margin:0;padding:0} /* comment */
#foo:focus{outline:none}

/* b. Gỡ bỏ tất cả chú thích */
#foo{margin:0;padding:0}
#foo:focus{outline:none}

/* c. Nến siêu gọn */
#foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}

/* d. Giữ thụt đầu dòng trong `@query {}` */
#foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}
#foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}
@media screen and (max-width:400px){
 #foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}
 #foo{margin:0;padding:0}#foo:focus{outline:none}
}


/* -------- [2]. Làm đẹp CSS code -------- */

/* a. Normal */
#foo {
 margin:0;
 padding:0;
}

#foo:focus {
 outline:none;
}

/* b. Replace double space indentation with a tab character or 4 spaces */
#tab-character {
 margin:0;
 padding:0;
}

#four-space {
  outline:none;
}

/* c. Chia đa bộ chọn */
#foo,
#bar,
.walaaa {
 margin:0;
 padding:0;
}

/* d. Space after `:` and `,` */
#foo {
 margin: 0 auto;
 background-image: linear-gradient(top, #333, #555);
 color: rgba(0, 0, 0, .4);
}

/* e. Inline bracket for single property */
#foo .bg {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 bottom:0;
 left:0;
 background:white url('img/bg-image.png') no-repeat 0 0;
}

#foo .bg-1 {background-position:0 0;}
#foo .bg-2 {background-position:100% 0;}
#foo .bg-3 {background-position:100% 100%;}
#foo .bg-4 {background-position:0 100%;}

/* f. Remove the last semicolon in single property */
#foo .bg {
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 bottom:0;
 left:0;
 background:white url('img/bg-image.png') no-repeat 0 0;
}

#foo .bg-1 {background-position:0 0}
#foo .bg-2 {background-position:100% 0}
#foo .bg-3 {background-position:100% 100%}
#foo .bg-4 {background-position:0 100%}

/* g. Hình thức bố cục nội dòng */
#foo .bg { position:absolute; top:0; right:0; bottom:0; left:0; background:white url('img/bg-image.png') no-repeat 0 0; }
{fullWidth}

Đăng nhận xét Hãy là người "bóc tem"

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Up ảnh lên trang Upload Image, sao chép link ảnh vào khung bình luận.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.

Rất tiếc! Kích thước màn hình của bạn quá nhỏ, công cụ chỉ hỗ trợ đối với những thiết bị có chiều rộng trên 500px. Bạn vui lòng quay lại thử công cụ sau với thiết bị khác.